Uslovi korišćenja

Dobrodošli na portal PutujSigurno. PutujSigurno vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge PutujSigurno. Korišćenjem bilo kog dela portala, kao i drugih sajtova i podsajtova privrednog društva PUTUJ SIGURNO doo smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

PAŽNJA: Upotrebom portala PutujSigurno potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge važeće zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove Uslove korišćenja, nemojte koristiti ovaj portal.

PutujSigurno ima autorska prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava PutujSigurno ili vlasnika autorskih prava i podložno je tužbi.

PutujSigurno zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. Ukoliko korisnik smatra da su na portalu povređena autorska prava, dužan je da o tome obavesti redakciju portala na: info@putujsigurno.rs.

PutujSigurno se sastoji od javno dostupnih informacija, autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na druge internet stranice. Sve sadržaje PutujSigurno koristite na sopstvenu odgovornost. PutujSigurno ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu. Linkovi ka drugim internet stranicama, koji nisu vlasništvo PUTUJ SIGURNO doo, ne smatraju se delom portala PutujSigurno i PUTUJ SIGURNO doo ne snosi odgovornost za njih.

PutujSigurno ni u kom slučaju ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem licu u slučaju direktne ili indirektne, posredne ili na bilo koji drugi način pretrpljene štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na lične štete nastale kao posledice korišćenja ove internet stranice ili bilo koje druge povezane internet stranice ili bilo kog linka do ove internet stranice, preporuke, ili mogućnosti pristupa preko internet stranice, skidanju podataka odnosno mogućnosti pristupa bilo kom podatku, informaciji, proizvodima ili servisima, uključujući na primer gubitak prihoda, gubitak softverskih programa ili podataka, sve ovo čak i u slučajevima kada je PutujSigurno bio jasno upozoren na mogućnost nastanka takve štete.

PutujSigurno ni na koji način ne garantuje da će sadržaj portala biti blagovremeno ažuriran, siguran za korišćenje, da neće sadržati izvesne greške, da će u svakom trenutku izlaziti u susret zahtevima korisnika te da će rezultati dobijeni po takvim zahtevima biti istiniti, ažurni i da neće sadržati greške bilo koje vrste. Isključivo korisnik portala na svoju odgovornost odlučuje o korišćenju kao relevantnih informacija dobijenih i sačuvanih preko ovog portala. Korisnik prihvata da samostalno oceni sadržaj informacija, te u skladu sa tim preuzima rizik i odgovornost prilikom korišćenja takvih informacija i nastanka događaja koje može proizvesti korišćenje tih informacija.

Sve informacije koje PutujSigurno dobije od korisnika portala (uključujući ali ne ograničavajući se na lične podatke, know-how, komentare, ideje, pitanja, tehnike, razne izvode ili druge vrste podataka) ne smatraju se poverljivim informacijama, izuzev kada je i u meri u kojoj je to izričito određeno zakonom. PutujSigurno može takve informacije otkriti, umnožavati i koristiti u celini ili određenim delovima u bilo koju svrhu i bez ograničenja, izuzev zakonskih ograničenja.

Bilo kakvi utisci, komentari, fotografije, izjave ili drugi sadržaj na portalu, u delu u kome je korisnicima ostavljena mogućnost da izraze svoje mišljenje, neekskluzivno su vlasništvo portala PutujSigurno i mogu se koristiti u reklamne svrhe i prilagođavati prema potrebi. Ukoliko ostavite komentar na portalu, slažete se i prihvatate da PutujSigurno može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji utisak ili izjavu.

PutujSigurno nudi mogućnost slanja tekstova, slika, fotografija, video i audio materijala, muzike ili bilo kog drugog materijala (u daljem teksti “Sadržaj”) na ili kroz PutujSigurno. Kada šaljete svoj Sadržaj na PutujSigurno saglasni ste da dajete neekskluzivnu, teritorijalno neograničenu, besplatnu i bez naknada dozvolu da koristi, menja, objavljuje i reprodukuje vaš materijal isključivo u svrhe prikazivanja, distribucije i promocije PutujSigurno i partnerskih organizacija, u bilo koje vreme, bez traženja odobrenja i bez vremenskog ograničenja.

Saglasni ste i garantujete: (1) da ste vi vlasnik poslatog Sadržaja ili da imate pravo da nam date dozvolu za korišćenje, (2) da Sadržaj i njegova upotreba na ili kroz portal PutujSigurno ne krši bilo koje pravo drugih strana i (3) da slanjem Sadržaja ne kršite bilo koji ugovor i između vas i neke treće strane. Saglasni ste da ste odgovorni za sve potražnje trećih strana nastale zbog Sadržaja koji ste poslali.

PutujSigurno sadržava pravo da odbije objavljivanje ili obriše Sadržaj iz bilo kog razloga, bez prethodne najave. Portal PutujSigurno zadržava pravo da uskrati servis korisnicima za koje utvrdi da ga zloupotrebljavaju. Ukoliko se korisnici lažno predstavljaju, šalju lažne komentare i ocene i slično, PutujSigurno ima pravo da takve korisnike spreči da dalje koriste portal PutujSigurno. Ukoliko želite da prijavite lažne komentare, ocene i lažne naloge korisnika, i time unapredite poslovanje portala PutujSigurno, molimo da nam se obratite na adresu info@putujsigurno.rs .

Neki delovi sadržaja ovog portala mogu biti vlasništvo trećih lica (tekstovi, podaci ili izvodi bilo koje vrste) ili se na istim mogu nalaziti linkovi koji vode do internet stranica u vlasništvu trećih lica, koja snose punu krivičnu i građansku odgovornost za sigurnost, zakonitost i istinitost sadržaja njihovih internet stranica i servisa, pri čemu je za iste isključena bilo kakva vrsta odgovornosti portala PutujSigurno.

PutujSigurno postavlja navedene linkove radi lakšeg i efikasnijeg korišćenje interneta od strane korisnika svog internet sajta. PutujSigurno nema nikakvu kontrolu nad internet sajtovima kojima se može pristupiti preko ovog portala ili koji su na bilo koji način dostupni putem istog, a koji su u vlasništvu trećih lica, kao ni nad njihovim sadržajem, te stoga portal PutujSigurno ne pruža podršku, ne finansira, ne savetuje i u svakom slučaju ne snosi bilo kakvu vrstu odgovornosti za takve internet sajtove i njihove sadržaje.

 

Korisnicima PutujSigurno strogo je zabranjeno:

- objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način
- objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima
- lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica
- objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
- objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane
- svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme
- prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika.

 

PutujSigurno zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku. PutujSigurno neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.

 

PUTUJ SIGURNO doo, 01. septembar 2015. godine u Beogradu


Šta je recenzija?

Recenzija je komentar i ocena koju putnik objavljuje na stranici turističke agencije sa kojom je putovao. Recenzije predstavljaju iskren i istinit prikaz iskustva koje je putnik imao sa turističkom agencijom, a koje su u skladu sa Uslovima korišćenja portala PutujSigurno.

Koje recenzije neće biti prihvaćene:

  • recenzije koje prenose iskustva i utiske drugih ljudi, a ne sopstvena iskustva

  • recenzije koje pišu vlasnici, menadžeri, (sadašnji ili bivši) zaposleni ili bilo koji drugi predstavnici turističke agencije, kao i lica povezana sa njima

  • recenzije o turističkim agencijama koje pišu pojedinci povezani sa konkurentskim turističkim agencijama

  • i sve slične recenzije.

Kako i kada se objavljuju recenzije?

Recenzije se ne objavljuju odmah, već prolaze kroz detaljnu proveru u okviru našig sistema za borbu protiv spama i pokušaja manipulacije. Obično je potrebno do 48h da se recenzija objavi, osim u situacijama kada se vrši dodatna provera.

Nakon izvršene provere putnici dobijaju obaveštenje o postavljaju recenzije. Recenzija neće biti objavljena ukoliko nije u skladu sa Uslovima korišćenja portala PutujSigurno, o čemu putnici dobijaju obaveštenje.

Objavljene recenzije se prikazuju na stranici turističke agencije i na profilu putnika koji je napisao recenziju.

Šta su lažne recenzije?

Putnici očekuju da sve recenzije budu istinite i da predstavljaju iskrena mišljenja bivših putnika turističkih agencija, bez predrasuda i uticaja. Portal PutujSigurno je posvećen obezbeđivanju sigurnosti i legitimnosti procesa postavljanja recenzija i zaštite zajednice putnika koju okuplja.

Lažne recenzije su pokušaji prevare za koje portal PutujSigurno ima nultu toleranciju. Svaki pokušaj postavljanja lažnih recenzija, lažnog predstavljanja, dovođenja u zabludu, manipulacija sistema i sličnih aktivnosti biće strogo kažnjen i jasno označen.

To uključuje, ali nije ograničeno samo na sledeće:

  • Pokušaj vlasnika, predstavnika ili drugih povezanih lica turističkih agencija da poprave sopstvenu poziciju i ocenu na portalu PutujSigurno

  • Pokušaj vlasnika, predstavnika ili drugih povezanih lica turističkih agencija da naškode poziciji i oceni konkurentskih turističkih agencija na portalu PutujSigurno.