Svet Putovanja

Putovanje
Opšti uslovi putovanja
10.11.2015 | Autor: Dragana Stojanović

Svrha postojanja turističkih agencija ogleda se u delatnosti organizovanja, prodaje i realizacije turističkih putovanja, kao i pružanju drugih usluga uobičajenih u turističkom prometu. Nastale su kako bi se putniku olakšao proces pripreme i izvođenja putovanja.

Trajanje turističkog putovanja
Opšti uslovi putovanja
05.11.2015 | Autor: Dragana Stojanović

Na kompletan doživljaj tokom turističkih putovanja utiču brojni faktori, pa i vreme trajanja turističkog aranžmana.

Hotelske usluge
Opšti uslovi putovanja
29.10.2015 | Autor: Anđela Bučić

Prilikom kreiranja aranžmana turističke agencije često pružaju mogućnost da putnici izaberu vrstu usluge koju žele u sklopu svoje ponude. Postoje situacije kada izbor nije moguć, već agencije kreiraju ponudu sa već odabranom uslugom.

Žalbe putnika
Opšti uslovi putovanja
12.10.2015 | Autor: Dragana Stojanović

Izvršilac turističkog aranžmana i svako ko dolazi u kontakt sa turistima ima svoju ulogu u zadovoljenju njihovih potreba i očekivanja.

Prijava za putovanje
Opšti uslovi putovanja
25.09.2015 | Autor: Dragana Stojanović

Evo saveta kako izbeći neprijatne situacije na putovanju. Predlažemo da se upoznate sve detalje vezane za vaše putovanje.

Zašto postoji dinarski deo aranžmana?
Opšti uslovi putovanja
10.09.2015 | Autor: Anđela Bučić

Istražili smo - šta zapravo označava dinarski deo aranžmana i zašto ga turističke agencije formiraju? Saznajte sve o tome.